Start Verneombudskurset | Ta Testen|

Nettbasert HMS Kurs for verneombud 1990,-

 

Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform for deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.

Vårt HMS kurs for verneombud  er basert på e-læring og er en effektiv og informative plattform for å gjennomføre godkjent verneombudkurs på. Verneombudkurs er en del av online hms og hms kurset som har flere tusen fornøyde kunder på nettbaserte hms kurs


Vårt HMS Kurs for verneombud er det beste kjøpet på markedet i dag.

HMS kurs for verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er basert på arbeidsmiljøloven og den nye strukturen på arbeidsmiljøforskriftene.  

Den sier blant annet at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg  (AMU) får den HMS opplæring som er nødvendig for å utføre vervet som verneombud på en forsvarlig måte.

Forskrift for arbeidsmiljø og sikkerhet Representative § 12.4 sier: "... Det kan bli arrangerte en kortere HMS Kurs  for verneombud enn 40 timer, dersom partene har kommet frem til at det er forsvarlig basert på en vurdering av problemet art og omfang.


HMS Kurset forutsetter at alle bedrifter skal ha verneombud. I selskaper med færre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning (Jfr.AML § 6-1). Arbeidsgivere er nødvendig, i h.t. AML § 6-5, å gi verneombud kurs.

 

 

Målgruppe HMS Kurs for verneombud

Verneombud, hovedverneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og prosjektledere

Forkunnskaper HMS Kurs for verneombud

Ingen forkunnskaper kreves for å gjennomføre HMS Kurs for verneombud

Er dette tilstrekkelig HMS Kurs for verneombud

Vårt kurs kan velges dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at kursomfanget er tilfredsstillende i henhold til § 12, 4. ledd i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, der det står følgende:

"Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. "

Innhold i vårt HMS Kurs for verneombud

Roller i arbeidsmiljøarbeid

Lover og forskrifter for verneombud

Verneombuds-arbeidet i praksis

Systematisk HMS arbeid for verneombud

Sykefraværs arbeid for verneombud

 

Pris HMS Kurs for verneombud

Vårt nettbaserte HMS Kurs koster 1990,- eks mva

 

Vi i Online HMS er en av Norges mest erfarne innen nettbaserte HMS Kurs

Vi startet allerede i 2007 med nettbaserte HMS Kurs for daglig leder og har flere 1000 fornøyde kunder på dette kurset.

Vi var også først ute med Nettbaserte Verneombudskurs

Velger Dere Oss, Velger Dere En Trygg Leverandør